כל הזכויו×Ē שמורו×Ē 2008Š, ×¤××•×•×¨×¤×•×Ÿ נט ב×ĸ"מ - מדריך חרדי

  בחזרה ל-Ē’Ē‘ĒĒ™ Ē’Ē‘ĒĄ - ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē•Ē? Ē’Ē‘ĒĄ×‘חזרה לכרטיס ה×ĸץק של Ē’Ē‘ĒĒ™ Ē’Ē‘ĒĄ - ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē•Ē? Ē’Ē‘ĒĄ
×Ēגובו×Ē ×ĸבור: Ē’Ē‘ĒĒ™ Ē’Ē‘ĒĄ - ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē•Ē? Ē’Ē‘ĒĄ

הוס×Ŗ ×Ēגובההוס×Ŗ ×Ēגובה
Ē›Ē?Ē™ ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē” Ē?Ē™Ē•Ē—Ē“Ē™Ē Ē?ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē? Ē’Ē‘ĒĄ
ĒŠĒ?Ē•Ē Ē?Ē?,
Ē?ĒĸĒ•Ē Ē™Ē™Ē? Ē?ĒĸĒ‘Ē•Ē“ ĒĸĒ ĒĒ§Ē“Ē— Ē?ĒĄĒ?Ē¨Ē™Ē Ē?Ē”Ē?Ē§Ē Ē? Ē?ĒĄĒ?Ē•Ē?Ē™Ē Ē?Ē‘Ē˜Ē•Ē?,Ē‘Ē?Ē•Ē§,Ē‘Ē¨Ē–Ē?,ĒĸĒĨ.
ĒĻĒ•Ē¨ Ē§ĒŠĒ¨: 052-6094451 ĒĄĒ•Ē›Ē? Ē—Ē‘Ē¨Ē? ĒĒ™Ē Ē•Ē¤Ē¨Ē•.
מא×Ē: Ē™Ē•Ē‘Ē? Ē“Ē•Ē“   29/10/2011 21:00
×Ēגובו×Ē נוספו×Ē:
בחזרה ל-Ē’Ē‘ĒĒ™ Ē’Ē‘ĒĄ - ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē•Ē? Ē’Ē‘ĒĄ×‘חזרה לכרטיס ה×ĸץק של Ē’Ē‘ĒĒ™ Ē’Ē‘ĒĄ - ĒĸĒ‘Ē•Ē“Ē•Ē? Ē’Ē‘ĒĄ