ސޕޠޙޑިŞĦŞ? ޘޙޕŞ?ޙޝ Ş?ިޕŞĦޙޔ

ޒޝ Ş?Ş? Ş?Ş’Ş™Ş˘ ޗޕޤŞİŞ” VIP Ş?ޤޠާŞ? Ş?ŞĦޙޑޙި, Ş‘Ş™Ş?ސިޕŞĦ, ސޕާިސޙޠޔ
ޘޙޕŞ?Ş™ ޒޑިޙޝ, ޘޙޕŞ?Ş™ Ş–Ş•Ş’Ş•Ş?, ޘޙޕŞ?Ş™ Ş Şİޙޝ, Ş˘Ş“ 6 ސޙŞİ
ޗޕޕޙޔ ޙޙޗޕޓޙŞ? Ş‘Ş”Ş?ސŞ?Ş” ސޙŞİŞ™Ş?
7- 10 Ş™Ş?ޙޝ ŞİŞ? ŞİޙޛިޕŞ? Ş—Ş•Şİޙޝ
Ş?Ş‘ŞĤŞ˘ ޗޑި Ş?ޑޙސ ޗޑި

תגובות עבור ސޕޠޙޑިŞĦŞ? ޘޙޕŞ?ޙޝ Ş?ިޕŞĦޙޔ

הו×Ħ×£ תגובה

היה רא×İון לר×İום תגובה לע×Ħק זה!

מילות מפתח מ×İויכות

י×Ĥירת ק×İר

כתובת:ޖޑޕޘޙޠŞĦާޙ 5 ިŞ?Ş? Ş’Ş?, רמתיים

טלפון: 057-5900555

אתר אינטרנט: http://www.ru-is-vip.com/

כל הזכויות ×İמורות 2008Âİ, ×¤××•×•×¨×¤×•×Ÿ נט בע"מ - מדריך חרדי