ŞĦޕޕޙޘޕŞ? Ş?ިޓޛޙ

ŞĦޕޕޙޘޕŞ? Ş?ިޓޛޙ Ş?ŞĤŞ™Ş˘Ş™Ş ޗޕޤŞİŞ” Ş—Ş?Ş•Ş?Ş™Ş? - ޛޕŞ?Ş? ޔޛŞ?:
ޑިޙޛޔ ޤިޘޙŞ?,Ş’'ާޕޖޙ,Ş?ޘޑޗ Ş›Şİި, ޒޙޠޔ Ş•Ş˘Ş•Ş“

תגובות עבור ŞĦޕޕޙޘޕŞ? Ş?ިޓޛޙ

הו×Ħ×£ תגובה
1.   ޤŞİޕޘ Ş?Ş˘Ş•Ş?ޙޝ
07/05/2012 17:19   Ş?Ş•Ş™ŞİŞ™

מילות מפתח מ×İויכות

ע×Ħק זה מופיע גם ב×Ħיווגים

אתרי נופ×İ ×Ĥימרים, לינה כפרית

י×Ĥירת ק×İר

כתובת:Ş?Şİާ 20, ×Ĥוריאל

טלפון: 050-4881081

אתר אינטרנט: ŞĦޕޕޙޘޕŞ? ޙޕާިޔ

כל הזכויות ×İמורות 2008Âİ, ×¤××•×•×¨×¤×•×Ÿ נט בע"מ - מדריך חרדי